Fortsätt till huvudinnehållet

Covid-19 vaccination 2024

Ni i April, är det dags för ”vårdos” Covid vaccin.

Enligt Folkhälsomyndighetens 2024 års rekommendationer så är vårdosen endast rekommenderad för personer 80+, samt personer över 65 år med daglig hemtjänst.

Övriga riskgrupper kommer erbjudas vaccin till hösen i samband med influensavaccinering.

Är du 80+ har du fått hem en bokad tid i postlådan. Har du daglig hemtjänst, skall du fått ett kort av din hemtjänstpersonal som tala om att du bör boka tid för vaccination.

Om du fyller dessa kriterier och har en annan tid bokad till oss så får du vaccination när du och har en annan tid bokad till oss så får du vaccinationen när du ändå är på plats. Du behöver inte komma till oss på besök 2 gånger.

Vill du läsa mer om nationella riktlinjer så håll dig uppdaterad på folkhälsomyndighetens hemsida.