Fortsätt till huvudinnehållet

SKR:s Nationella Mätning

För ett och ett halvt år sedan slog vi upp dörrarna till vårdcentralen. Med en vision att skapa en vårdcentral av högsta klass. Vi har satsat allt på två kort. Våra listade patienter och att ha en personalgrupp i världsklass.

Vi har nu fått en bekräftelse på detta. Vi är så otroligt stolta över resultatet i SKR:s nationella mätning för 2023. Där vi ligger i topp.

Dalarnas vårdcentraler ligger över riksgenomsnittet
Enkätens resultat visar att helhetsintrycket av Dalarnas vårdcentraler totalt ligger på 81 procent jämfört med rikets 80,1 procent. De enskilda vårdcentraler i länet som får högst resultat vad gäller helhetsintryck är:

  • Vårdcentral Kvarnporten – 93 procent
  • Vårdcentral Sälen – 91,7 procent
  • Vårdcentral Särna – 91,1 procent
  • Vårdcentral Långshyttan – 90 procent

(Nationella patientenkäten/Region Dalarna)

Tack till alla personer som svarat på SKR:s underaökning.

Men framförallt vill vi tacka alla som gett oss förtroende att finnas till hands vid era hälsobekymmer och sjukdomar. Vi vill även framföra ett stort tack till vår fantastiska personalgrupp för allt hårt arbete.

Utan er alla vore detta inte möjligt!