Fortsätt till huvudinnehållet

Privat läkarmottagning

Till vår läkarmottagning är du välkommen med frågor om undersökningar som inte omfattas av den offentliga vården. Du kan också boka tid hos oss för en second opinion, d v s att en annan läkare än din behandlande läkare undersöker dig och gör en bedömning.

Läkarundersökning, bedömning 20 minuter

1100:- inkl moms

Undersökning omfattar:

 • Anamnes, bedömning.
 • Om provtagning behövs tillkommer provtagningskostnader.

Läkarundersökning, behandling/utredning 40 minuter

1450:- inkl moms

Undersökning omfattar:

 • Anamnes, bedömning, utredande undersökning.
 • Om provtagning behövs tillkommer provtagningskostnader.

Läkarundersökning, kortare, intyg

Avbokning av resa, evenemang eller annat vid sjukdom: 1100:- inkl moms

Undersökning omfattar:

 • Anamnes, status, bedömning.
 • Intygsskrivning.

Läkarundersökning, bedömning till försäkringsbolag

Skiftande pris, beroende på vilken bedömning försäkringsbolaget önskar. Dessa bekostas oftast av försäkringsbolagen

Hälsoundersökning Distriktssköterska ca 45 minuter

Stjärnprofil, undersöker flera aspekter på hälsa, även psykisk hälsa: 1150:- inklusive moms

Undersökning omfattar:

 • Anamnes på flera olika områden, även psykisk hälsa.
 • Sammanställning och en personlig behandlingsplan för ökat hälsa.

Uppföljning Distriktssköterska ca 15 minuter

400:- inklusive moms

Undersökning omfattar:

 • Uppföljning av behandlingsresultat.
 • Uppföljning av allergidagbok.

Bedömning, behandling Distriktssköterska ca 15 minuter

400:- inklusive moms

Undersökning omfattar:

 • Blodtryck.
 • Halsbedömningar.
 • Bedömning av sådant som därefter kan skötas som egenvård, m m.

Övriga villkor

 • Blodprovstagning enligt fastställd prislista.
 • EKG i samband med läkarbesök 85:- inkl moms
 • Spirometri i samband med läkarbesök 115:- inkl moms
 • Vi kan även remittera till röntgen och MR vid behov till självkostnadspris
 • Priserna är inklusive moms
 • Besöken ingår inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller inte

Boka

Här nedan kan du boka Kvarnporten Hälsocenters tjänster