Fortsätt till huvudinnehållet

Astma/KOL mottagning

Här får du träffa distriktssjuksköterskor med extra påbyggnadsutbildning inom astma/KOL. De hjälper dig med utredning, lungfunktionsmätningar (spirometri) och behandling och stöd vid rökavvänjning.