Fortsätt till huvudinnehållet

BVC

BVC står för Barnavårdscentral och vårt uppdrag är att främja barns hälsa och utveckling. Det gör vi genom hälsoundersökningar från födseln till skolstart. Vi följer barnhälsovårdens åldersrelaterade program och vaccinationsprogram. Det viktigaste arbetet är att stärka föräldrarollen hos dig som småbarnsförälder. Utifrån din familjs behov ger vi råd och stöd kring ditt barns hälsa och vanliga sjukdomar.Det går bra att fråga oss om det mesta. Mår inte du som förälder bra, eller har de redskap som du behöver, påverkas även ditt barns hälsa i längden. Så tveka inte att lyfta ämnen som rör hälsa, sjukdom och vardagsproblem kring små barn och föräldraskap.

Kontakta BVC genom att skicka ett meddelande på 1177.se

Ring på 023-42 000 och välj BVC.