Fortsätt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp

Vårdcentralen är indelad i olika TEAM som har en representant i ledningsgruppen. I ledningsgruppen ingår även verksamhetsutvecklare. Ledningsgruppen leds av vår verksamhetschef.