Fortsätt till huvudinnehållet
dörr på diabetesmottagningen vid Kvarnportens vårdcentral

Samtalsmottagning

Vår samtalsmottagning består av en KBT terapeut och en psykolog.

Vår KBT terapeut erbjuder samtalsbehandling för vuxna personer på primärvårdsnivå. Det kan vara lite svårt att veta vad det är, men du är välkommen att ta kontakt med oss för en bedömning.

Kontakta oss på 1177.se.

Ring oss  på 023-42 000.

Om du är under 24 år, kan du med fördel vända dig till Ungdomsmottagningen i Falun för samtalskontakt.

Kontakta dem på 1177.se, välj Ungdomsmottagning Falun.

Ring på 023-49 08 08.

För barn och ungdomar under 18 år så är det samtalsmottagning för barn och unga i Falun som tar emot dig.

Kontakta dem på 1177.se, välj mottagning Samtalsmottagning Barn och Unga Falun.

Ring på 023-14 16 55.

Är besvären relaterade till graviditet, barn och familjer i förskoleåldern, prata med BVC, eller MVC så får du träffa vår psykolog.

Kontakta oss på 1177.se.

Ring oss på 023-42 000  välj BVC eller MVC.